Custom publishing to tworzenie treści na zlecenie klienta. Treści kierowanie są do określonej grupy docelowej. Dla naszych Klientów przygotowujemy czasopisma, magazyny konsumenckie, katalogi oraz broszury.
W ramach działalności wydawniczej oferujemy tworzenie kompleksowych projektów, magazynów konsumenckich, katalogów, ulotek:

  • Opracowanie layoutu
  • Opracowanie koncepcji redakcyjnej magazynu – tematyki
  • Opracowanie tekstów graficznych
  • Pozyskanie reklamodawców
  • Przygotowanie magazynu do druku
  • Dystrybucja magazynu

Reklama jest ważnym narzędziem marketingowym, dzięki któremu Klient może dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Naszym Klientom oferujemy doradztwo strategiczne w zakresie doboru i przygotowania materiałów. Planujemy kampanie reklamowe we wszystkich środkach masowego przekazu. Współpracujemy z prasą, radiem, portalami internetowymi i telewizją.